Post Classifieds

OPERATOR I - ENTRY LEVEL (Jacksonville)


Upload Resume (optional)

By clicking this button,
you agree to the terms of use

Company

ADM WILD Europe GmbH & Co. KG

Description

OPERATOR I - ENTRY LEVEL

Poland

Pomorskie

Operations

Operator linii produkcyjnej

Czernin, Polska

Podstawowe zadania i obowi?zki:

 • Prowadzenie i kontrola procesu produkcji
 • Sprawdzanie jako?ci surowcw i produktw (we wsp?pracy z Laboratorium)
 • Nadzr nad prawid?owym obiegiem dokumentw
 • Kontrola stanu technicznego urz?dze? oraz przyrz?dw pomiarowych
 • Przestrzeganie obowi?zuj?cych przepisw prawnych oraz wewn?trznych instrukcji obowi?zuj?cych w zak?adzie
 • Zg?aszanie wszelkich awarii i wsp?dzia?anie przy ich usuwaniu ze s?u?bami utrzymania ruchu
 • Wype?nianie wymaganych formularzy
 • Czynny udzia? w szkoleniach organizowanych przez zak?ad

 • Wymagania:
 • Wykszta?cenie ?rednie
 • Do?wiadczenie w pracy zwi?zanej z realizacj? procesw produkcyjnych (najlepiej w bran?y spo?ywczej).
 • Znajomo?? pakietu MS Office
 • Skrupulatno??, dok?adno?? i sumienno??
 • Gotowo?? do pracy zmianowej i pracy w porze nocnej
 • Umiej?tno?? pracy w zespole
 • Oferujemy:

 • Umow? o prac? w stabilnej, mi?dzynarodowej firmie wyr?nionej w rankingu najlepszych pracodawcw magazynu Fortune,
 • Przyjazn? atmosfer? w mi?dzynarodowym ?rodowisku pracy,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • Bogaty pakiet benefitw (opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na ?ycie, karta Multisport, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie nauki w formie kursw i studiw, kursy j?zykowe),
 • Karier? w ramach mi?dzynarodowego koncernu.
 • Posted Date
  03/10/2020

  Listing ID
  74009041
  Upload Resume (optional)

  By clicking this button,
  you agree to the terms of use

  Related campusvoiceonline Jobs Listings


  GET NEW LISTINGS DELIVERED WEEKLY

  FOLLOW OUR NEWSPAPER

  LATEST CAMPUSVOICEONLINE NEWS

  Log In

  or Create an account

  Employers & Housing Providers

  Employers can list job opportunities for students

  Post a Job

  Housing Providers can list available housing

  Post Housing

  Log In

  Forgot your password?

  Your new password has been sent to your email!

  Logout Successful!

  Please Select Your College/University:

  You just missed it! This listing has been filled.

  Post your own housing listing on Uloop and have students reach out to you!

  Upload An Image

  Please select an image to upload
  Note: must be in .png, .gif or .jpg format
  OR
  Provide URL where image can be downloaded
  Note: must be in .png, .gif or .jpg format